Trans.type

Transaksjonstypen for produktet som definerer hvordan varene flyttes inn eller ut av lageret.

Merk: Det er ikke mulig å endre transaksjonstype på en ordrelinje som er Reservert, Plukket eller Ferdigmeldt, da må du trekke tilbake reservasjonen.
Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Salg
Vanlig salg.

Varen går ut av lageret.

2 - Utleie
Utleie mot betaling.

Varen går ut av lageret.

3 - Utlån
Utlån av varer uten betaling.

Varen går ut av lageret.

4 - Tap
Registrering av varer som har gått tapt.

Varen går ut av lageret.

5 - Vareforbruk
Internt forbruk av varer til videreforedling.

Varen går ut av lageret.

6 - Innkjøp
Varer som blir kjøpt inn fra andre.

Varen kommer inn på lageret.

7 - Produksjon
Varer bedriften produserer selv.

Varen kommer inn på lageret.

8 - Lageroverførsel
Overføring av varer mellom egne lagre.

Du kan også bruke denne transaksjonstypen ved lageroverføring av urealiserte transaksjoner. Det er ikke mulig å reservere eller ferdigmelde transaksjoner i tilgang på lageroverføringsordre.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Trans.type Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn TrTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 19258  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.