Trans.status

Endres automatisk etter hvilke valg du har foretatt tidligere med hensyn til kostnader og korrigeringer.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Realisering

Midlertidige kostnader
Merke for at lagerreduksjoner er plukket fra et vareparti som ikke er realisert.
Kostnader korrigert
Merke for at produkttransaksjonen har blitt behandlet med behandlingsvalget Bokfør kostnader, for at ikke linjen skal bli behandlet igjen.
Korrigerte kostnader bokført
Fullstendige kostnader bokført
Merke for at produkttransaksjonen har blitt behandlet med behandlingsvalget Bokfør kostnader, for at ikke linjen skal bli behandlet igjen.
Kostnader bokført for varer i arbeid
Midlertidig lagerverdi bokført
Merke for at produkttransaksjonen har blitt behandlet med behandlingsvalget Bokfør midlertidig lagerverdi, for at ikke linjen skal bli behandlet igjen.
Midlertidig lagerverdi tilbakeført
Merke for at produkttransaksjonen har blitt behandlet med behandlingsvalget Tilbakefør midlertidig lagerverdi, for at ikke linjen skal bli behandlet igjen.
Avventer realisering
Markert på lagerøkninger som ikke er realiserte.
Antall korrigert
Markert hvis antallet er endret i forhold til opprettelse. For eksempel er ordren blitt annullert, det er foretatt en lageroverføring før fakturamottak, eller en splitt av varepartier.

Intern bokføring

Internfakturert
Merke for at produkttransaksjonen har blitt behandlet med behandlingsvalget Internfakturering, for at ikke linjen skal bli behandlet igjen.
Aktivert driftsmiddel
Merke for at produkttransaksjonen har blitt behandlet med behandlingsvalget Aktiver driftsmiddel, for at ikke linjen skal bli behandlet igjen.
Bokfør debet/kredit frakt 1-4 og toll ved innkjøp
Hvis du har valgt dette feltet, vil innkjøpsordrer legges til med frakt 1-4 og kanskje tollavgifter. Salgsordre påvirkes ikke av dette valget. Du vil automatisk få dette feltet markert hvis du har valgt tilsvarende felter under Transp.avt.behandl. i tabellen Bedriftsopplysninger. Valget kan også settes i feltet A. og b.behandl. i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger og i feltet Behandlingsmåte i tabellen Produkt.

Behandling av aktiviteter

Overført fra aktivitet
Markert hvis ordrelinjen ble opprettet med menyvalget Opprett ordre fra tabellen Aktivitet.
Godkjent på timeliste
Markert hvis aktivitetslinjen var godkjent timeliste før overføring.
Overført til lønn
Markert hvis aktivitetslinjen var overført til lønnsfil før overføring.

Korrigert

Manuelt korrigert
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Trans.status Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn TransSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 19458  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.