Trans.nr

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Ordrejour.nr, Trans.nr
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn TrNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19253  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.