Avg.kode

Avgiftskode for ordrelinjen.

Feltet Avg.kode fra ordrehodet kan overstyres i dette feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Avg.kode Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn VatNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19319  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.