Avg. og bokf.gr.

Avgifts- og bokføringsgruppen for produktet som styrer avgiftsbehandling og bestemmer hvilke kontoer og ansvarsenheter som brukes for bokføring.

Sammen med kontosettet i Ordrelinje refererer dette feltet til tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger.

Hvis du ikke fyller ut dette feltet i tabellen Produkt, hentes Std. avg. og bokf.gr. fra tabellen Bedriftsopplysninger.

Avgifts- og bokføringsgruppe tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 17.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Avgifts- og bokføringsgruppe i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Avgifts- og bokføringsgruppe Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ProdGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 19317  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.