Lev.nr

Leverandøren av produktet.

Hvis du ikke har registrert leverandørnummer i ordrehodet kan du angi dette på ordrelinjene. Du kan da benytte behandlingsvalget Del opp for å dele opp ordren i en ordre pr. leverandør.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Lev.nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SupNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19267  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.