Strukturnivå

Ved ekspandering av en struktur, blir strukturlinjene påført nivået til strukturhodet + 1.

Strukturlinjen får da strukturnivå 1 når strukturhodet har strukturnivå 0. Eventuelle substrukturlinjer til disse får verdien 2 osv.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Strukturnivå Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn StrSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 19272  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.