Strukturhode linjenr.

Kan benyttes til å koble ordrelinjer og hovedvare i ekspandert struktur.

På en ordre har du mulighet til å knytte ekspanderte ordrelinjer som hører sammen og hovedvaren i en struktur. Når du har en slik knytting etter ekspandering kan du bruke disse i forbindelse med beregninger av antall og beregning av tid og dato.

Ved ekspandering av strukturen vil de ekspanderte ordrelinjene få knyttinger til strukturhodet på nivået over ved å arve ordrelinjenummeret som strukturhodet har på ordren.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn StHLnNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19509  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.