Standardpris i EURO

Tar vare på en kopi av feltet Pris, for å kunne bokføre riktig rabatt/tillegg på et senere tidspunkt hvis du skulle ønske å overstyre prisen , i Euro.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
Kildekolonne Standardpris Euro
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 19297  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.