Sp.avg.kode

Spesialavgiften for transaksjonen.

Du overstyre spesialavgiftsbehandlingen i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - % av standard enhetspris
2 - % av linjebeløp (etter linjerabatter)
3 - % av linjebeløp etter fordelte gruppe- og totalrabatter
4 - Fast beløp pr. enhet
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Sp.avg.kode Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SpcTxCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 19325  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.