Opprinnelse

Informasjon om opprinnelsen for transaksjonen.

Feltet Opprinnelse blir kopiert til tabellen Produkttransaksjon. Produkttransaksjoner som oppstår uten å bli registrert på en ordre, får også en verdi i feltet Opprinnelse.

De automatisk genererte transaksjonene vil være merket med hvor de kommer fra (for eksempel purring, rentenota eller remittering). Feltet Opprinnelse blir kopiert til tabellen Produkttransaksjon. Produkttransaksjoner som oppstår uten å bli registrert på en ordre, får også en verdi i feltet Opprinnelse.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Manuelt registrert
2 - EDI
3 - Aktiviteter
4 - Tid til neste ordrer
5 - Generert fra Salgsordre
6 - Del opp
7 - Kopi av ordre
8 - Overført
9 - Separat
10 - Kreditnota
11 - Utleie/Utlån
12 - Bestillingsforslag
13 - Lagt til
14 - Importert
15 - Lagertelling
16 - Visma Business Services
17 - AutoInvoice
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ordreopprinnelse Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SrcTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 19497  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.