Partinr

Hvilket vareparti varene blir tatt fra, eller levert til. Feltet inneholder ingen verdi hvis det ikke er overstyrt, da denne informasjonen ligger i tabellen Reservasjon.

Hvis produktet er satt opp som et serienr. produkt og med kryss i Tell opp "Ferdig NÅ" ved inntasting av serienr i dialogen Behandlingsmåte, vil dette også hente respektive vareparti til dette serienummeret.

Merk: Du kan slå av funksjonen for avgrensning under feltet Ordrebehandling 1 i tabellen Bedriftsopplysninger. Hvis du krysser av feltet Ikke lager/produkt-utvalg på varepartioppslag viser oppslaget alle varepartier uansett produkt.
Merk: For å kunne reservere mot et vareparti som er i tilgang må du krysse av i feltet Reserver mot varepartier i tilgang under feltet Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger.
Merk: Innstillingen Tillat ikke-eksisterende partinr under Behandlingsmåte gjelder ikke på lageroverføringsordrer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Partinr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ShpNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19353  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.