Selger/innkjøper

Du oppgir normalt selger/innkjøper i ordrehodet, men kan overstyre verdien på ordrelinjene.

Ans.nr er et unikt nummer som identifiserer en bestemt ansatt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ans.nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SelBuy Navnet på databasefeltet.
Nummer 19336  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.