Scan-status

Skannestatusen for dokumentet.

Benyttes i forbindelse med Visma Document Center.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Skannet dokument
2 - Dokument på flyt
4 - Dokument ferdig
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Scan-status Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PLDFlow Navnet på databasefeltet.
Nummer 19492  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.