Res.nr

Feltet Res.nr fra tabellen Aktivitet, for ordrer opprettet fra denne tabellen.

Du kan legge inn res.nr. manuelt, men verdien vil da ikke ha noen effekt på timesaldo for ressursen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Res.nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ResNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19344  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.