Ønsket lev.dato

Den ønskede leveringsdatoen.

Verdien foreslås basert på ordrens trans.type.

Ved salg blir dette feltet foreslått lik ordre-/transaksjonsdatoen pluss administrasjonstid, leveringstid og transporttid og ved innkjøp og produksjon blir leveringstiden lagt til.

Ved utleie-/utlån blir ønsket leveringsdato foreslått lik datoen i feltet Fra, minus Monteringstid.

Når du lagrer en produksjonsordre blir feltene Ønsket lev.dato og Bekreftet lev.dato oppdatert i tabellen Ordrelinje.

Feltene Ønsket lev.dato og Bekreftet lev.dato blir beregnet slik:

Hvis du har fylt ut feltet Ønsket prod. start dato i tabellen Ordre, blir feltene Ønsket lev.dato og Bekreftet lev.dato beregnet slik:

Merk: Du kan krysse av for at dette feltet ikke skal fylles ut automatisk i Beregning av leveringsdatoer i tabellen Bedriftsopplysninger.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DelDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 19332  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.