Remitteres lev.nr

Alternativ leverandør som betalingsmottaker, dersom dette er noen andre enn leverandøren på innkjøpet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Lev.nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RmtSup Navnet på databasefeltet.
Nummer 19268  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.