Refusjonsnr

Når du godkjenner utskrevne refusjonsanmodninger, blir det lagt til et dokumentnummer i dette feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RepNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19437  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.