Referanse

Felt for valgfri tilleggsinformasjon.

Verdien i dette feltet kopieres til tabellen Produkttransaksjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RefNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19331  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.