Realisert år/periode

Realisert dato vist som år/periode. Oppdatert ved godkjenning av fakturautskrift.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene År/per. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn YrPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 19398  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.