Realisert beh.endring; realisasjonsjournallinjenr

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn StcChRealLnNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19513  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.