Antall pr. enhet

Enhetsantallet som brukes til å angi beholdningen for produktet.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Produkt, dersom ikke overstyrt av verdi fra tabellen Enhet eller Strekkode.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn StUnRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 19281  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.