Produkttype 4

Gruppe som produktet tilhører.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Produkt eller Struktur.

Produkttype 4 tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 113.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Produkttype 4 i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Produkttype 4 Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ProdTp4 Navnet på databasefeltet.
Nummer 19425  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.