Produktnr

Produktnr. for transaksjonen.

Når du angir et produktnummer på ordrelinje, vil tilhørende beskrivelse bli foreslått i feltet Beskrivelse. Om du ønsker kan du endre beskrivelsen.

Merk: Det er ikke mulig å endre produktnummer på en ordrelinje som har reservasjonslinjer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ProdNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19269  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.