Prisenhet

Målenheten som priser, kostpriser og fraktkostnader er gyldige for.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Produkt.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Antall i grunnenhet
2 - Lengde
3 - Areal
4 - Volum
5 - Nettovekt
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Prisenhet Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PrUn Navnet på databasefeltet.
Nummer 19420  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.