Pristype

Angir hvilken type pris det er snakk om, f.eks. en kampanjepris.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Pris- og rabattmatrise.

Pristype tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 126.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Pristype i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Pristype Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PrTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 19435  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.