Prisantall

Antallet enheter prisen er gyldig for.

Pristypene som vurderes som prisantallet i beregningene, defineres i feltet Prisantallomfang i tabellen Bedriftsopplysninger. Hvis feltet er tomt eller har verdien 1, brukes den angitte prisen som prisen per enhet.

Prisantallet kan ikke endres hvis leveringer er knyttet til produktet. Du kan bare overstyre prisantallet i ordrelinjer som er unntatt fra lagerhåndtering.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PrNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19429  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.