Pris

Prisen på produktet , i aktuell valuta.

Prisen blir hentet når du registrerer eller endrer antallet, og når du endrer andre priskriterier som for eksempel kundeprisgruppe eller avdeling. Kun veiledende pris fra den rad hvor utsalgsprisen finnes, blir hentet til tabellen Ordrelinje.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Pris- og rabattmatrise.

Et oppslag i dette feltet åpner Kalkulatoren.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Price Navnet på databasefeltet.
Nummer 19299  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.