Prisfaktor

En faktor som kan multiplisere sammen med feltene Pris og Antall ved beregning av linjebeløp.

Ved utleie/utlån blir leietiden i utgangspunktet multiplisert sammen med pris og antall ved beregning av linjebeløp. Hvis du markerer feltet Prisfaktor ved utleie under feltet Pris/rabatt-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger, blir prisfaktoren foreslått ut fra en tabell med prisfaktorer for ulike leietider, og multipliserer med denne faktoren. Dette er anvendelig når beløpet ikke skal være direkte overens med leietiden.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PriceF Navnet på databasefeltet.
Nummer 19432  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.