Bildefilnavn

En kobling til bildefilen for ordrelinjen.

Bildefilen kopieres fra produktet til ordrelinjen hvis avkrysningsboksen Kopier bilde fra produkt til ordrelinje på siden Diverse i feltet Beh.måte 1 er valgt.

Tips: Hvis en verdi finnes i feltet vil dobbeltklikk eller trykk på * vise denne bildefilen. Hvis feltet er tomt vil Velg fil-dialogen bli åpnet.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bildefilnavn Tekst (260)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PictFNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 19471  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.