Per.nøkkel

Feltet Per.nøkkel fra ordrelinjen eller ordrehodet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Per.nøkkel Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PrK Navnet på databasefeltet.
Nummer 19503  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.