Lønnssatsnr

Satsen som skal brukes for lønnsarten i overføringen til lønnsfilen.

Verdien overføres til tabellen Aktivitet. Den brukes når aktiviteter eksporteres til en fil og sendes til lønnssystemet.

Lønnssatsnr tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 15.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Lønnssatsnr i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Lønnssatsnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn WageRtNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19263  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.