Lønnsoppl. 1

Kan benyttes ved integrasjon med lønnssystemer.

Du fyller ut feltene hvis du har en lønnsart som krever tilleggsopplysninger for presentasjon på den ansattes lønn- og trekkoppgave. Ved overføring fra aktiviteter blir verdien derfra benyttet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Lønnsoppl. 1 Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AdWage1 Navnet på databasefeltet.
Nummer 19346  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.