Annet lagernr

Viser lagernr. hvor varen kom fra, eller til hvilket lagernr. varen sendes. Viktig informasjon ved sporing av lageroverføringer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Lagernr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ToStc Navnet på databasefeltet.
Nummer 19279  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.