Annet partinr

Viser vareparti hvor varen kom fra, eller til hvilket vareparti varen overføres. Viktig informasjon ved sporing av lageroverføringer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Partinr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ToShpNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19372  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.