Annen plassering

Viser plassering hvor varen kom fra, eller til hvilken plassering varen overføres. Viktig informasjon ved sporing av lageroverføringer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Plassering Tekst (18)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ToLoc Navnet på databasefeltet.
Nummer 19511  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.