Oppr. frakt 3

Hvis du selger en vare rett før du forandrer kostprisen, tar feltet vare på hva varen opprinnelig kostet. Senere kan du lage et bilag på den opprinnelige prisen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Frakt @ Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn OrFrAm3 Navnet på databasefeltet.
Nummer 19462  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.