Oppr. toll

Hvis du selger en vare rett før du forandrer toll, tar feltet vare på hva tollen opprinnelig var. Senere kan du lage et bilag på den opprinnelige prisen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp eller prosent Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn OrCusAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 19464  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.