Oppr. bekr. lev.dato

Den opprinnelige bekreftede leveringsdatoen.

Merk: Har du kryss i feltet Ikke fyll ut bekreftet leveringsdato ved registrering under Beregning av leveringsdatoer i tabellen Bedriftsopplysninger, blir ikke dette feltet oppdatert ved allokering av ordre før innkjøpsordren er bekreftet.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FCfDelDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 19434  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.