Ansvarsenhet 11

Ansvarsenhet som ordrelinjen er knyttet til.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Ordre.

Feltet vises med navnet det har blitt tildelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kort alfanumerisk ansvarsenhetsnr. Tekst (10)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn R11 Navnet på databasefeltet.
Nummer 19482  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.