Ordrejour.nr

Feltet Ordrejour.nr fra tabellen Reservasjon.

Referansene i feltene Ordrejour.nr og Trans.nr gjør det mulig å korrigere eller slette produkttransaksjoner i ettertid.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Journalnr. Heltall
Primærnøkkel Ja Ordrejour.nr, Trans.nr
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn JNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19252  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.