Ansvarlig

Personen som er ansvarlig. Normalt så oppgis ansvarlig i ordrehodet, men feltet kan overstyres på ordrelinjene.

Ans.nr er et unikt nummer som identifiserer en bestemt ansatt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ans.nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Rsp Navnet på databasefeltet.
Nummer 19337  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.