Fakturauke

Feltet Fakturadato vist som dagnummer, ukenummer og år.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Uke Tekst (0)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 19257  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.