Fakturanr

Siste dokumentnummer for fakturaen som har blitt skrevet ut på ordren.

Dokumentnumrene blir hentet fra bilags- og dokumentserier i tabellen Bedriftsopplysninger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.nr Tekst (20)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn InvoNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19255  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.