Faktureres kundenr

Hvis personen som betaler fakturaen ikke er kunden, kan dette angis her. Brukes av behandlingsvalget Del opp for å dele ordren opp i en ordre per kunde.

Hvis feltet Faktureres kundenr er utfylt i ordrehodet, får du ikke endret i feltet Faktureres kundenr på ordrelinjer.

Når du registrerer et kundenummer i feltet Kundenr i ordrehodet får feltet Faktureres kundenr automatisk den samme verdien. Det vil si at feltet Faktureres kundenr alltid har en verdi i ordrehodet når du fakturerer en kunde. Derfor får du bare endret i feltet Faktureres kundenr på ordrelinjer når du benytter behandlingsvalget Del opp på en ordre, for da registrerer du ikke kundenummeret i ordrehodet men på ordrelinjene.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kundenr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn InvoCust Navnet på databasefeltet.
Nummer 19265  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.