Regn.dok.nr.

Kobling mot tabellen Regnskapsdokument.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn InAcDocNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19524  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.