Fra

Brukes med feltet Til for å beregne mengden.

Når antallet beregnes som differansen mellom til og fra, kan den uttrykkes som antall, tid, dato eller faktor, avhengig av antallsformatet som velges på siden Redigering i feltet Beh.måte 1 i tabellen Ordrelinje.

I forbindelse med utleie/lån kan du angi startdatoen for utleie i dette feltet når antallsformatet er angitt til dato.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FrNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19283  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.