Frakt 2

Disse feltene blir foreslått fra tabellen Leveringsalternativ for innkjøpsordrelinjer, og er inkludert i kostprisene.

Se nærmere forklaring i tabellen Leveringsalternativ.

Merk: Beregningsgrunnlaget for Frakt og toll i % er alltid pris før rabatt (innland), da rabatt gitt av leverandør normalt ikke påvirker kalkulerte fraktkostnader.

Verdien blir vist pr. enhet og i standard valuta.

Når du fakturerer med Visma Business EDI og du har registrert produktnumre i feltene Frakt 1 produktnr - Frakt 4 produktnr, kan du registrere fraktbeløp i feltene Frakt 1 - Frakt 4. Fraktbeløpene blir akkumulert til frakt og fraktsonetillegg segmentene i XML-filen. Hvis noen av produktene også ligger som egne ordrelinjer, blir disse ordrelinjene akkumulert til samme segment og ikke skrevet som egne varelinjer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Frakt @ Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FrAm2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 19417  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.