Ferdigmeldt år/periode

Ved ferdigmelding av en ordrelinje blir feltet Ferdigmeldt år/periode oppdatert i tabellen Produkttransaksjon. Feltet er avledet fra feltet Ferdigm.dato.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene År/per. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FinYrPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 19476  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.