Ferdigm.dato

Datoen for siste ferdigmelding på ordrelinjen.

Ved ferdigmelding blir alltid dagens dato benyttet på transaksjonene. Du kan overstyre verdien ved å registrere manuelt i feltet Manuell ferdigmeldingsdato.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FinDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 19439  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.